Markedsledende transportselskap lokalisert i Nordhordland

«Vi arbeider for et enklere liv for kunden»

Nortrans er et markedsledende transportselskap

Nortrans er et markedsledende transportselskap lokalisert i Nordhordland. Vi er erfarne på transport innen asfalt, steinmasser og anlegg, samt vintervedlikehold i tillegg til containertransport. Våre biler går på vanlig dumperkjøring, asfalttransport containertransport og kranbiltjenester.

Nortrans AS utfører oppdrag for det offentlige, private og annen næringsvirksomhet. Våre primærområder er Vestlandet, og i 2019 etablerte vi også et avdelingskontor på sør/øst landet. Vi har i de siste årene utvidet våre markedsområder fra Trondheim til Lindesnes, og påtar oss gjerne interessante jobber andre steder i landet.

Vårt hovedkontor er i Galteråsen 15, 5916 ISDALSTØ, like utenfor Bergen. Derfra betjenes kunder, oppdrag blir fordelt og de administrative oppgavene utført. Vi har lang erfaring med faglig dyktige medarbeidere i alle ledd. Flere leveranser krever hurtig omstilling og kort reaksjonstid, noe vi er veldig gode på. Det er vårt hovedmål å yte høy service og levere kvalitet i henhold til våre verdier.

Vi har eget lastebilverksted som tar seg av mindre reparasjoner på bilene og det daglige vedlikehold. I tillegg er der både innendørs vaskehall og dekksenter. Bilene er derfor godt vedlikeholdt og i god stand. Vi har hele tiden biler tilgjengelig i systemet slik at ikke kunder blir skadelidende som følge av uforutsett stans.

Nortrans har klare visjoner om miljøarbeid og er framoverlent når det kommer til teknologi. Vi holder høy servicegrad og vektlegger pålitelighet noe som gjør oss til en foretrukket leverandør innen vårt segment, både lokalt og nasjonalt.

Transport

Våre medlemmer tilbyr en rekke tjenester til våre kunder. Vi transporterer alt som kan transporteres, og vi har kranbiler som flytter det meste i tillegg til utleie av containere.

Massetransport

Nortrans flytter enorme mengder masse i løpet av et år og vi tar imot alt fra store til små oppdrag.

Asfalttransport

Nortrans AS er et opplagt og pålitelig valg når asfalt-prosjektene er i gang.

Container

Nortrans leier ut containere og har blant annet kontrakt på containertransport gjennom NGIR.

Vintervedlikehold

Nortrans sine medlemmer og samarbeidspartnere har et bredt utvalg av biler og utstyr som behøves for å møte de forskjellig utfordringer en vinter i Norge kan gi.

Referanser

Noen av oppdragene som vi er stolte over.