Om oss

Utbyggingen av Mongstad oljeraffineri på 70 tallet førte til store endringer innenfor transportnæringen. Endringene i markedet førte igjen til at Nordhordland Transportkontor AS ble etablert i 1972.

Om oss

Transportkontoret kom i stand som følge av et samlet behov blant lokale transportører og maskinentreprenører, om å organisere og koordinere oppdrag, samt samle administrative oppgaver under samme tak.

I 2011 ble Nortrans etablert. Dette ble et datterselskap av Nordhordland Transportkontor AS. Selskapet ble etablert etter en omorganisering av selskapene våre og har siden vært driftsselskap i konsernet. Vi er en transportsentral der aksjonærer, medlemmer og andre underentreprenører er utførende på de kontrakter som vi innehar.

Nortrans hadde tidligere hovedkontor i Kvassnesvegen i Knarvik, men sommeren 2022 flyttet vi til Galteråsen 15. På vårt kontor sitter det i dag fem fast ansatte med ansvar for alt av kundebehandling, oppdrag og administrative oppgaver.

Vi utfører oppdrag for det offentlige, annen næringsvirksomhet og private. Våre primærområder har vært Vestland og Østlandet, men vi har i de siste årene utvidet våre markedsområder fra Trondheim til Lindesnes. I 2019 fikk vi også en flink og dedikert transportleder på nytt avdelingskontor i Tønsberg. Vi påtar oss også interessante jobber andre steder i landet og er ikke redd for å tenke nytt. Nortans følger med i tiden og handler raskt for å finne de rette løsningene for våre kunder.

Vårt personale, våre underentreprenører, eiere og andre tilknyttede medlemmer skal til enhver tid inneha rett kompetanse som er nødvendig for å kunne utføre de arbeidsoppgaver som blir pålagt. Aksjonærer, eiere og ansatte innehar fagbrevutdannelse, kompetansebevis og sertifikater innenfor hvert av sine fagfelt.

I dag er Nortrans AS blant regionens fremste transportselskaper, og er spesielt kjent for sitt engasjement og dedikasjon til kundene. Med over 80 biler og 50 år i markedet, er vi blitt ett sterkt og solid selskap. Totalt har vi i dag ca. 100 årsverk som skaper omsetning i firmaet. Våre sjåfører etterlever selvsagt også våre verdier, og med dette som grunnlag skal vi utføre en kompetent og god leveranse på alle oppdrag.
Vi er Achilles sertifisert som leverandør til olje- industrien, Sellihca sertifisert for energisektoren og Startbank sertifisert for entreprenørbransjen.

«Vi arbeider for et enklere liv for kunden»

Visjonen vår formidler at vi ønsker å være kundens naturlige samarbeidspartner, en telefon til oss og «problemet» deres er løst. Kunden skal høre «ja vi kan» og «selvfølgelig dette ordner vi». Verdiene Kvalitet, Pålitelighet og Kreativitet er viktige for oss og noe vi jobber med hele tiden.

Det er vårt hovedmål å yte høy service og gi kundene våre kvalitet i alt vi gjør. Vi skal etterstrebe det å levere kvalitet i henhold til våre verdier.

Nortrans AS sitt personale, underentreprenører, eiere og andre tilknyttede medlemmer skal til enhver tid inneha rett kompetanse som er nødvendig for å kunne utføre arbeidsoppgavene. Aksjonærer, eiere og ansatte innehar sentralgodkjenning, fagbrevutdannelse, kompetansebevis og sertifikater innenfor hvert av sine fagfelt. Totalt har vi i dag ca. 100 årsverk som skaper omsetning i firmaet.
Med dette som grunnlag skal vi utføre en kompetent og god leveranse på alle oppdrag.