Referanser

Oppdrag vi er stolte over.

Massetransport

Mange rode lastebiler parkert paa linje

Store kunder innen massetransport / anlegg

Vassbakk og Stol AS

Romarheim Entreprenør AS

DC Eikefet Aggregates As

Frode Haugsvær Maskin AS

Nordhordland Grunn og betong AS

Vintervedlikehold

Vintervedlikehold Mesta AS

DK Nordhordland 1203

Varighet 2019-2024

Vintervedlikehold Presis Vegdrift AS

Vintervedlikehold i Nordhordland

Varighet 01.10.2013-30.05.2018 + opsjon tom 30.05.2019

Snobroyter i arbeid

Vintervedlikehold Stor-Bergen Vegdrift AS / Presis Vegdrift AS

Vintervedlikehold Bergen Nord, rode 20,21 og 22

Varighet 01.10.2016-30.05.2020 + opsjon til 2021

Vintervedlikehold Veidekke

FV Stokke

2019-2022

Vintervedlikehold Presis Vegdrift AS

Kristiansand

2019-pågående

Vintervedlikehold Presis Vegdrift AS

Sørlandske

2020-pågående

Alver Kommune

Diverse roder på kommunebrøyting

Asfalttransport

Lastebil i vaskehallen

NCC Industry AS

Asfalttransport

Varighet 2000 – pågående

Vest Asfalt AS

Transport av asfalt for Vest asfalt AS

Varighet 01.05.2014-01.08.2020

Asfalt Bergen AS

Transport av asfalt for Asfalt Bergen AS

Varighet fra 2021

Veidekke Industri ASA

Transport av asfalt for Veidekke på prosjekt E39 OS.

Varighet 01.01.2018-31.12.2021

YIT Norge AS / Swerock AS / Peab Norge AS

Transport av asfalt for YIT region SØR

Varighet 01.04.2019-30.11.2021

Velde Asfalt AS

Asfalttransport

2020–pågående

Løvaas Maskin AS

Asfalttransport

2020-pågående

Skan Asfalt AS

Asfalttransport

2019-pågående

Asfalttransport Lemminkainen

Transport av asfalt for Lemminkainen

Varighet 01.05.2004 – 30.04.2014

Container

Transport av Næringsavfall for SAR

Transport av næringsavfall fra Statoil ASA sin virksomhet ved Mongstad

Varighet 01.06.2008- pågående

NGIR Container transport

2016 – 2021

Vasker lastebil i vaskehallen

Ragn-Sells AS

Containertransport

Magne Hope AS Entreprenørforretning

Svovellasting