Transport

Våre medlemmer tilbyr en rekke tjenester til våre kunder.  Vi transporterer alt som kan transporteres, og vi har kranbiler som flytter det meste i tillegg til utleie av containere.

Transport

Vi har høye krav til oss selv og våre eiere og underentreprenører vedrørende miljø. Arbeidet med å minimere vår påvirkning på ytre miljø angår alle i virksomheten, og vi skal følge gjeldende lover, forskrifter og krav.
Via system for fartsskrivere følges sjåførene opp via et karaktersystem på kjørestil. Her blir det målt hastighetsoverskridelser, harde nedbremsinger, tomgangskjøring, kjørestil osv. Vi er punktlig, pålitelig og løsningsorientert, og er opptatt av å utøve god service. Våre sjåfører har stolthet i yrket sitt og er genuint opptatt av å finne gode løsninger sammen med kundene våre.

Lastebil blir vasket i vaskehallen

Massetransport

Nortrans flytter enorme mengder masse i løpet av et år og vi tar imot alt fra store til små oppdrag.

Asfalttransport

Nortrans AS er et opplagt og pålitelig valg når asfalt-prosjektene er i gang.

Container

Nortrans leier ut containere og har blant annet kontrakt på containertransport gjennom NGIR.

Vintervedlikehold

Nortrans sine medlemmer og samarbeidspartnere har et bredt utvalg av biler og utstyr som behøves for å møte de forskjellig utfordringer en vinter i Norge kan gi.

I det nye bygget i Galteråsen er det lastebilverksted, som tar seg av det daglige vedlikehold på bilene og mindre reparasjoner. Dette gir en rask betjeningstid og mindre behov for eksterne verkstedsopphold der bilen vil være ute av drift over lengre tid. I tillegg er der både dekksenter og innendørs vaskehall. Bilene vil derfor være godt vedlikeholdt og i god stand. Skulle det være behov for verkstedsopphold eksternt vil en av våre reservebiler bli benyttet, og dette vil bli varslet via transportleder til oppdragsgiver. Ved uforutsett stans vil det være biler tilgjengelig i systemet slik at ikke kunder blir skadelidende som følge av dette.
Bedriften har et avfallshåndteringssystem hvor andelen av usortert avfall er sterkt redusert. Når det gjelder kjemikalier skal vi før kontraktsoppstart kun benytte oss av midler som kommer fra produsenter som selv har en miljøgodkjenning. Hele organisasjonen er involvert i arbeidet med stadig forbedring.