Container

Vi håndterer alle typer containertransport.

Container

Vi håndterer alle typer containertransport. Foruten liftbiler og krokløft-biler for containertransport disponerer vi også komprimator biler. Nortrans leier ut containere og har blant annet kontrakt på containertransport gjennom NGIR.

Fem lastebiler parkert